کارتن کیک روغنی فرناد

این کارتن از نوع ساده است که از چاپ «ارتفاع لمینت» استفاده شده است