کارتن ماشین اسباب بازی

آذین پک ، تولید کننده بسته بندی و کارتن مادر ماشین اسباب بازی

این کارتن از نوع ساده و سه لایه میباشد و نوع چاپ فلکسو است