بسته بندی فست فود

جعبه سیب زمینی خلاقانه

بسته بندی مواد غذایی

کارتن سیب زمینی از نوع کارتن قهوه ای با چاپ تک رنگ

جعبه پیتزا ایتالیایی

مناسب برای پیتزا با ابعاد بزرگ از نوع قهوه ای با چاپ تک رنگ فلکسو

جعبه پیتزا

کارتن پیتزا ساده با چاپ دو رنگ فلکسو

بسته بندی خلاقانه پوشاک

از نوع کارتن قهوه ای با چاپ تک رنگ فلکسو