کدام خدمت مدنظر شماست؟

طراحی بسته بندی مقوایی

پیشنهاد لوکس


شروع قیمت از

٥٨٠٠


ارائه 3 پیش طرح

ارائه کانسپت کامل محصول

شامل شلف ، دیزاین و...

تعداد بی نهایت ویرایش

زمان 7-15 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی بسته بندی مقوایی

پـر فــــروش تـریـن


شروع قیمت از

١٨٥٠


ارائه 3 پیش طرح

تعداد بی نهایت ویرایش

زمان 4-7 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی بسته بندی مقوایی

پیشنهاد اقتصادی


شروع قیمت از

٨٥٠


ارائه 1 پیش طرح

تعداد ویرایش محدود

زمان 4-7 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی بسته بندی کارتنی

پیشنهاد لوکس


شروع قیمت از

٥٨٠٠


ارائه 3 پیش طرح

ارائه کانسپت کامل محصول

شامل شلف ، دیزاین و...

تعداد بی نهایت ویرایش

زمان 7-15 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی بسته بندی کارتنی

پـر فــــروش تـریـن


شروع قیمت از

١٨٥٠


ارائه 3 پیش طرح

تعداد بی نهایت ویرایش

زمان 4-7 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی بسته بندی کارتنی

پیشنهاد اقتصادی


شروع قیمت از

٨٥٠


ارائه 1 پیش طرح

تعداد ویرایش محدود

زمان 4-7 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی بسته بندی سلفون

پیشنهاد لوکس


شروع قیمت از

٨٥٠٠


ارائه 3 پیش طرح

ارائه کانسپت کامل محصول

شامل شلف ، دیزاین و...

تعداد بی نهایت ویرایش

زمان 7-15 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی بسته بندی سلفون

پـر فــــروش تـریـن


شروع قیمت از

٥٥٠٠


ارائه 3 پیش طرح

تعداد بی نهایت ویرایش

زمان 4-7 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی بسته بندی سلفون

پیشنهاد اقتصادی


شروع قیمت از

٢٥٠٠


ارائه 1 پیش طرح

تعداد ویرایش محدود

زمان 4-7 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی هویت بصری

پیشنهاد لوکس


شروع قیمت از

٤٩٠٠


ارائه 3 پیش طرح

ارائه کانسپت کامل محصول

شامل شلف ، دیزاین و...

تعداد بی نهایت ویرایش

زمان 7-15 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی هویت بصری

پـر فــــروش تـریـن


شروع قیمت از

٣٨٥٠


ارائه 3 پیش طرح

تعداد بی نهایت ویرایش

زمان 4-7 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

طراحی هویت بصری

پیشنهاد اقتصادی


شروع قیمت از

١٨٥٠


ارائه 1 پیش طرح

تعداد ویرایش محدود

زمان 4-7 روزکاری

سفارش دهید

مشاهده نمونه ها

نظر مشتریان

ما عاشق آذین پکیم. مخصوصا واحد طراحیش عالیه، چطوری همچین طرحای خفنی میزنن واقعا؟!

ماهوند

حرفه ای به تمام معنا. خوش برخورد و دقیق. دمشون گرم واقعا

سجاد مقدم

ما تو پروژه های زیادی با هم همکاری داشتیم. میتونم بگم کار با آذین پک لذت بخشه. همه چیز سر جای خودشه

مارکو وب

در مقایسه با شرکت های مشابه همه چیز دقیق تر طراحی و اجرا میشه. خیالم از آذین پک و تیم طراحیش راحته

امیر خدنگی

مشتریان

دپارتمان طراحی آذین پک از انتخاب شما متشکر است
تماس با ما