بسته بندی آون توستر

این جعبه مناسب برای کالا های با وزن زیاد است و به صورت مقاومت طراحی شده است.