کارتن کود گیاهی پیتو سولوشن

نوع این کارتن ساده است و نوع چاپ آن فلکسو میباشد.