کارتن ساده قفل شونده

کارتن ساده قهوه ای سه لایه

چاپ از نوع فلکسو دو رنگ