جعبه پیتزا ایتالیایی

مناسب برای پیتزا با ابعاد بزرگ از نوع قهوه ای با چاپ تک رنگ فلکسو